Projekt domu jednorodzinnego w Zbrosławicach, inwestor prywatny, projekt we współpracy z Elemental Studio  Projekt domu jednorodzinnego w Zbrosławicach, inwestor prywatny, projekt we współpracy z Elemental Studio

Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011
Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011 Projekt przychodni stomatologicznej NZOZ w Katowicach dla Max-Dent. Projekt we współpracy z Elemental Studio. Realizacja 2011

Powrót  powrót

Copyright 2012 © MG Architekt - Michał Gałuszka. Wszelkie prawa zastrzeżone | Designed by: ŁT